Thalé-Haraté: ಆಧಾರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಆಧಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯು.ಐ.ಡಿ.ಐ.ಎ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು? ಈ ಸೃಷ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳೇನು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರೈವಸಿ, ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?

ತಲೆ ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟಿನ 8ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ, ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ೪ನೆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ , ೨೦೧೮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ, ಇವರು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖಾಸಗಿತನದ (ಪ್ರೈವಸಿ) ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಲೋಕ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಇವರು ವಿಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗಣತಂತ್ರ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಇವರದೇ ಸ್ವಂತ ಶೋವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ.

How did Aadhaar the project, and the laws around Aadhaar and UIDAI evolve? How did court cases on Aadhaar evolve into a landmark judgment by the Supreme Court firmly declaring that all Indians have a Fundamental Right to Privacy? What can happen next, with data protection and privacy concerns coming to the fore?

Alok Prasanna Kumar returns to the Thale-Harate Kannada Podcast in Episode 8, and talks to Surya Prakash BS and Pavan Srinath about the evolution of Aadhaar and the laws around it. Alok was previously a guest on Episode 4 to explain the 2018 set of judgments on Aadhaar. Alok is a former Supreme Court lawyer, and currently a Senior Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy. He has also just started the Ganatantra Podcast on the IVM Podcast Network with Sarayu Natarajan in English. Do check it out.