China’s headache: Taiwan and not Tibet or Xinjiang